Pesten kan voor kinderen op school een groot probleem vormen. De Stichting Veilig Onderwijs ondersteunt scholen en ouders  met signalering, preventie, samenwerking en advies.

Onderdeel van de landelijke anti-pest campagne is het verspreiden van posters: “Dit is een pestvrij gebied” ten behoeve van bewustwording bij leerlingen, docenten en ouders. BrandXL ondersteunt de Stichting Veilig Onderwijs met deze landelijke campagne. Voor meer info:

www.stichtingveiligonderwijs.nl

Korte vraag?